Bożena Bogna Stróżyk, szefowa kościańskiej Grupy Motocyklowej działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym ,,Stop Śmierci’’ została sekretarzem Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Polski Ruch Motocyklowy. Pochodząca z Głuchowa motocyklistka została wybrana podczas jesiennego kongresu klubów zrzeszonych w stowarzyszeniu w Żyrardowie.
– Na 32 działające w Polsce kluby w obradach uczestniczyło 23 reprezentantów.  Kongres był jednocześnie walnym zebraniem członków stowarzyszenia, na którym wybierano nową Radę Koordynacyjną. Dostałam kredyt zaufania i, jako jedyna kobieta pełniąca funkcję prezydenta – szefa klubu motocyklowego, zasiadłam w Radzie Koordynacyjnej – mówi Bogna, podkreślając, że to ważne wydarzenie, ponieważ od tego momentu kościańska Grupa Motocyklowa ,,Stop Śmierci’’ zyskała wpływ na kierunki rozwoju motocyklizmu w Polsce. – Nasze działania edukacyjne, organizowanie Skuterowej Akademii, propagowanie idei zasad bezpiecznej jazdy, pomoc dla poszkodowanych w powodzi, obecność na międzynarodowych i krajowych imprezach motocyklowych, organizowanie własnych imprez, obecność w życiu lokalnej społeczności, a ponadto stosowanie zasady równości  płci, wyznania, narodowości i wykonywanych zawodów jednym słowem szeroko rozumianej demokracji, zyskała uznanie w oczach innych motocyklistów.

Warto odnotować, że korzenie Polskiego Ruchu Motocyklowego sięgają wczesnych lat 70. XX wieku. Powstał jako kontestacja Polskiego Związku Motorowego, który statutowo zobowiązany jest do ochrony motocyklistów i automobilistów. W lutym 1978 r. w Kaliszu odbył się pierwszy kongres zarządów klubów.

Na tegorocznym kongresie poprzez głosowanie delegacji klubów członkowskich, zamknięto ponad trzydziestoletni rozdział Polskiego Ruchu Motocyklowego, jako dobrowolnego porozumienia klubów oraz utworzono legalnie działające stowarzyszenie, pod nazwą: Polski Ruch Motocyklowy (PRM). Decyzją Walnego Zgromadzenia Polski Ruch Motocyklowy został przekształcony w stowarzyszenie z osobowością prawną.

Celem działania stowarzyszenia są: szerzenie najszlachetniejszych wartości i wzorów kulturowych, którymi są uczciwość, sprawiedliwość i patriotyzm; działania na rzecz budowania demokracji i pokoju w społeczeństwie; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych; działania na rzecz defaworyzowanych grup społecznych (między innymi żyjących w trudnych warunkach, bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnymi), w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży; działania na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych.