W dniu piętnastego lutego bieżącego roku, o godzinie dziewiętnastej, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Grupy Motocyklowej "STOP ŚMIERCI". Spotkanie miało miejsce jak zwykle w restauracji Dzika Kaczka, w miejscowości Kiełczewo. Z uwagi na charakter tego spotkania oraz jego wagę, stawili się prawie wszyscy członkowie Grupy Motocyklowej, dokładnie trzydzieści osiem osób uprawnionych do głosowania. W pierwszej części spotkania Prezydent GM Bożena Stróżyk przedstawiła sprawozdanie z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu, w skład którego wchodzili: Bożena Stróżyk, Zbigniew Kraśner, Waldemar Adamczewski oraz Andrzej Wróblewski. Członkowie Grupy Motocyklowej udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium oraz złożyli podziękowania za dotychczasową czteroletnią kadencję. W drugiej części spotkania odbyły się wybory do nowego Zarządu. W wyniku głosowania, do nowego Zarządu zostały wybrane następujące osoby: Bożena Stróżyk, Zbigniew Kraśner, Paweł Pawlak oraz Janusz Sikora. Ponieważ Bożena Stróżyk złożyła niespodziewaną rezygnację z wejścia do nowego Zarządu, skład uzupełniono o kolegę Romualda Stelmaszyka. Nowy Zarząd GM ukonstytuował się i podczas swojego pierwszego posiedzenia wybrał spośród siebie Prezydenta GM "STOP ŚMIERCI" – Janusza Sikorę oraz V-ce Prezydentów: Zbigniewa Kraśnera, Pawła Pawlaka oraz Romualda Stelmaszyka.

[nggallery id=177]